O brainjoggingu

 

HAPPYneuron BrainJogging je speciální metoda pro trénink mozku pomocí počítače, jenž je dostupná na CD či přes online tréninkový portál. Byla vyvinuta týmem francouzských neurologů a psychologů. Využít se může individuálně ba dokonce i ve skupině. Nemá věkové omezení - mohou ho používat všichni od dětí až po seniory.

 

HAPPYneuron BrainJoggin obsahuje: 

  • 20 zábavných a zajímavých cvičení
  • cvičení na: paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení, prostorovou orientaci, a další schopnosti
  • každé cvičení je generováno jako originál
  • velké množství úrovní obtížnosti a vysoká variabilita cvičení
  • automatického trenéra*, který Vám vybírá sady cvičení tak, abyste se zlepšovali

Vychází z nejnovějších trendů spojení neuropsychologie a informačních technologií. Umožňuje udržovat mozek člověka ve formě odpovídající podstatně nižšímu věku. Cvičení pro trénink kognitivních funkcí představuje základní sadu pro posílení všech kognitivních funkcí.

*pouze u online verze    

 Trénované kognitivní funkce 

 

PAMĚŤ

POZORNOST A KONCENTRACE

RYCHLOST A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

EXEKUTIVNÍ FUNKCE

VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI A POROZUMĚNÍ ŘEČI

PROSTOROVÁ ORIENTACE A VNÍMANÍ

 


Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem nás, jsou nezbytné k vykonání jakéhokoli úkolu, jednoduchého i složitého, a patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí.

Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku.

 

 Studie efektivity kognitivního tréninku pomocí HAPPYneuron 

S programem HAPPYneuron proběhlo již několik studií, nové stále vznikají a probíhají. Zde vám přinášíme vybrané studie s komentářem v češtině. Více informací najdete přímo na webu www.happy-neuron.com


Online kognitivní trénink zlepšuje kognitivní výkonnost, r. 2007

Autoři: Bernad Croisile, M.D., Ph.D., Bélier, Ph.D., Noir, Ph.D., Tarpin-Bernard, Ph.D., Allain, Ph.D.
Publikováno: Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance

Průměrný věk účastníků byl 53,5 roku ± 14,8. 36% z nich bylo přes 60 let a 14% přes 70 let.Vzorek byl téměř rovnoměrně rozdělen mezi ženy (58%) a muže (42%). Z hlediska vzdělání byla skupina rozdělena do 3 skupin: středoškoláci, s nedokončeným vysokoškolským vzděláním a s vysokoškolským vzděláním. Po 75 odehraných hrách se výkonné funkce výrazně zlepšily proti ostatním. Po 500 hrách výsledky ukazují výrazné zlepšení všech kognitivních domén. Výkonné funkce však zůstávají značně lepší než paměť, jazyk a vizuálně-prostorová orientace, ne však lepší než pozornost. Celkem se účastníci zlepšili mezi 14% (paměť) a 20% (jazyk), s celkovým průměrem 16%. Ani věk, ani pohlaví či vzdělání výkony neovlivnily.

Velikost: 85 osob
Výsledky: 85 uživatelů HAPPYneuronu vykazuje průměrné zlepšení +16% za 18 týdnů

 

 

Kognitivní trénink zlepšuje řidičské schopnosti, r. 2008
Autoři: Bernard Croisile, M.D., Ph.D., Reilhac, Ph.D., Bélier, Ph.D., Noir, Ph.D., Tarpin-Bernard, Ph.D.
Publikováno: Brain Training Infuence on Cognitive Function Effectiveness at Boiron Labs

Tato studie se zaměřila na účinek mozkového tréninku na kognitivní funkce nutné pro jízdu autem. Účastníci absolvovali test PEPCo™ "Attention on the road", a to dvakrát. Ten obsahuje baterii testů posuzujících paměť, reaktivitu, rozhodování, dělenou pozornost, koncentraci a vizuální vnímání. Účastníci mohli cvičit po dobu jednoho měsíce mezi oběma testy. Trénink sestával z řady počítačových kognitivních cvičení. Pozitivní účinek výcviku byl prokázán: celková výkonnost vzrostla o 14%. Statisticky byla významně zvýšená výkonnost u paměti, reaktivity, koncentrace a vizuálního vnímání, ale ne u rozhodování či dělené pozornosti.
Velikost: 90 osob
Výsledky: Účastníci vykazují průměrné zlepšení 14% v klíčových schopnostech

Pacienti s Alzheimerem si udrží kognitivní schopnosti a zvýší si sebevědomí, r. 2007
Autoři: Dr. Foare, Sophia´s Gardens, Alzheimer´s disease clinic, Castalnau-le-Lez, Francie
Publikováno: Sophia´s Gardens: AD patients maintain cognitive skills and improve self confidence

Jardins de Sophia je denní lůžkové zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Software HAPPYneuron PRO byl použit v homogenní skupině pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Cvičení trvalo cca. 45 minut denně a zahrnovalo trénink anterográdní epizodické paměti (verbální, vizuální a prostorová dimenze), pozornosti (pracovní paměť, vizuální vnímání ...), řečových funkcí (sémanticko-lexikální ....), vizuálně-prostorové orientace (vizuální diskriminace, mentální rotace ...) a výkonných funkcí (organizování, plánování ...). Pacienti vykazovali po roce péče průměrný zisk 0.12 bodu v testu MMSE, zatímco ostatní pacienti v průměru 3 body ztratili. Léčba se jeví jako efektivní pro uchování stávajících schopností a stabilizaci kognitivní výkonnosti.
Velikost: 47 osob

Stimulace paměti: vědecké přínosy a cvičení, r. 2006
Autor: Bernard Croisile, M.D., Ph.D. et al
Publikováno: Poster at Cognitive Remediation Conference

Stárnutí způsobuje postupné slábnutí kognitivních funkcí. Řada vědeckých prací potvrdila, že kognitivní stimulace má významný pozitivní dopad jak na zachování vysoké kvality kognitivních schopnosti, tak na oddálení nástupu Alzheimerovy choroby. Kognitivní stimulace může pomoci seniorům pochopit proces slábnutí paměti a zlepšit jejich schopnosti. Trénink lze provádět pomocí papírových cvičení nebo pomocí počítače. Popisujeme naše zkušenosti s individuálním interaktivním kognitivním počítačovým tréninkem, jenž obsahuje různé hry k procvičení kognitivních funkcí. Cíl je trojí: zlepšení kognitivního výkonu, přenos těchto schopností do každodenní činnosti a zvýšení sebevědomí. Biologický účinek je pak vytvoření mozkové rezervy a kognitivní rezervy.
Velikost: 39 osob
Výsledky: Uživatelé HAPPYneuronu se v průměru zlepšili o +12% za 18 týdnů

Neurokognitivní terapie depresivních poruch, r. 2009-2011
Autor: Christopher Bowie, Ph.D.; Queen´s University, Kingston, ON, Canada
Publikováno: Poster at Cognitive Remediation Conference

Kognitivní rehabilitace může být účinnou léčbou pro zlepšení neurokognitivních funkcí a může hrát roli při zmírňování afektivních symptomů u jinak rezistentní deprese. Klíčovou výhodou je možnost trénovat doma, celkový čas cvičení věnovaný je úzce spojený se zisky v oblasti paměti, psychomotorické rychlosti či nálady.
Velikost: 40 osob


Další studie v angličtině naleznete na webu
www.happy-neuron.com