Mýty a pověry

  • 10-06-14

V každém oboru lidské činnosti si vytváříme soubory pověr, které odrážejí úroveň našeho poznání. Často jsou to jenom naše představy, jak asi realita vypadá. Čas od času pak někdo přijde a ty mýty a pověry vyvrací. "Rozsviť si, zkazíš si oči" je prý takový typický výraz rozšířené pověry, ve skutečnosti si nikdo čtením za šera oči nezkazí. Nevím, já si rozsvítím, protože za šera nic nevidím, ale to je zase dáno věkem. Nicméně vyvracení mýtů a pověr je obecně oblíbeným novinovým žánrem. Proto si dnes dovolím ocitovat článek Alvara Fernandeze o deseti běžných pověrách ve vztahu ke zdraví a tréninku mozku.

Mýtus č. 1. O osudu našeho mozku rozhodují geny.
Fakt: Celoživotní plasticita našeho mozku znamená, že náš životní styl a chování hrají významnou roli v tom, jak se náš mozek (a tedy naše mysl) bude fyzicky vyvíjet.

Mýtus č. 2. Jsme to, co jíme.
Fakt: Jsme to, co děláme, myslíme a cítíme, víc než to, co jíme.

Mýtus č. 3. Léky jsou hlavní nadějí pro naše kognitivní zdraví a jeho zdokonalování.
Fakt: Neinvazivní intervence (tedy např. počítačový trénink - pozn. překl.) může mít srovnatelné a přitom trvalejší přínosy a je také bez vedlejších účinků.

Mýtus 4. Nemáme nic, čím bychom dokázali bojovat s Alzheimerovou chorobou a s kognitivním úpadkem.
Fakt: Sice se zatím nepodařilo najít nic, co by zabránilo patologii Alzheimerovy choroby, ale mnoho výzkumů ukazuje, že můžeme oddálit nástup příznaků o celá léta, což je velmi smysluplný výsledek, který je často přehlížen.

Mýtus 5. Jeden druh tréninku nám stačí.
Fakt: Mozek má mnoho "obvodů" podporujících různé kognitivní, emocionální a exekutivní funkce. Používání nebo trénování jen jedné z nich (jako "trénink paměti") nám toho asi mnoho nepřinese.

Mýtus č. 6. Trénink může pomoci vrátit věk mého mozku o 10, 20 nebo 30 let nazpět.
Fakt: "Věk mozku" je fikce. Některé mozkové funkce mají tendenci se zlepšovat, jiné zase klesají, jak stárneme. Mezi jednotlivými lidmi jsou velké rozdíly, jež se s věkem zvětšují.

Mýtus 7. Trénink mozku nefunguje.
Fakt: Mozkový trénink, pokud splňuje určité podmínky, vede prokazatelně ke zdokonalení mozkových funkcí způsobem, který zlepšuje naše výsledky v běžném životě.

Mýtus 8. Trénink mozku, to jsou především videohry.
Fakt: Skutečný trénink, založený na výzkumu výsledků, obsahuje některé formy meditace, kognitivní terapie, kognitivního tréninku a biofeedbacku. Interaktivní média, jako jsou videohry, mohou tyto intervence udělat poutavějšími a s větší škálou úrovní náročnosti, ale je důležité rozlišovat mezi prostředky podle konečného výsledku, protože zjevně ne všechny videohry jsou stejné.

Mýtus 9. Zdravé srdce znamená i zdravý mozek.
Fakt: Zdravé srdce významně přispívá ke zdraví mozku a naopak, ovšem srdce a mozek jsou klíčové orgány, každý s vlastní sadou funkcí. To, co nyní potřebujeme, je zlepšit zdraví mozku populace stejně, jako se nám podařilo zlepšit kardiovaskulární zdraví v průběhu několika posledních desetiletí.

Mýtus 10. Pokud je můj mozek v pořádku, proč bych mu měl ještě věnovat nějakou pozornost?
Fakt: Ze stejných důvodů, proč doplňujete benzín a měníte olej ve svém autě. Aby i mozek fungoval lépe a déle.