Studie efektivity kognitivního tréninku

  • 09-07-15

Studie efektivity kognitivního tréninku pomocí softwaru 

 

 

Online kognitivní trénink zlepšuje kognitivní výkonnost, r. 2007

Autoři: Bernad Croisile, M.D., Ph.D., Bélier, Ph.D., Noir, Ph.D., Tarpin-Bernard, Ph.D., Allain, Ph.D.
Publikováno: Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance


Průměrný věk účastníků byl 53,5 roku ± 14,8. 36% z nich bylo přes 60 let a 14% přes 70 let.Vzorek byl téměř rovnoměrně rozdělen mezi ženy (58%) a muže (42%). Z hlediska vzdělání byla skupina rozdělena do 3 skupin: středoškoláci, s nedokončeným  vysokoškolským vzděláním a s vysokoškolským vzděláním. Po 75 odehraných hrách se výkonné funkce výrazně zlepšily proti ostatním. Po 500 hrách výsledky ukazují výrazné zlepšení všech kognitivních domén. Výkonné funkce však zůstávají značně lepší než paměť, jazyk a vizuálně-prostorová orientace, ne však lepší než pozornost. Celkem se účastníci zlepšili mezi 14% (paměť) a 20% (jazyk), s celkovým průměrem 16%. Ani věk, ani pohlaví či vzdělání výkony neovlivnily.

Velikost: 85 osob
Výsledky: 85 uživatelů HAPPYneuronu vykazuje průměrné zlepšení +16% za 18 týdnů


Kognitivní trénink zlepšuje řidičské schopnosti, r. 2008

Autoři: Bernard Croisile, M.D., Ph.D., Reilhac, Ph.D., Bélier, Ph.D., Noir, Ph.D., Tarpin-Bernard, Ph.D.
Publikováno: Brain Training Infuence on Cognitive Function Effectiveness at Boiron Labs


Tato studie se zaměřila na účinek mozkového tréninku na kognitivní funkce nutné pro jízdu autem. Účastníci absolvovali test PEPCo™ "Attention on the road", a to dvakrát. Ten obsahuje baterii testů posuzujících paměť, reaktivitu, rozhodování, dělenou pozornost, koncentraci a vizuální vnímání. Účastníci mohli cvičit po dobu jednoho měsíce mezi oběma testy. Trénink sestával z řady počítačových kognitivních cvičení. Pozitivní účinek výcviku byl prokázán: celková výkonnost vzrostla o 14%. Statisticky byla významně zvýšená výkonnost u paměti, reaktivity, koncentrace a vizuálního vnímání, ale ne u rozhodování či dělené pozornosti.

Velikost: 90 osob
Výsledky: Účastníci vykazují průměrné zlepšení 14% v klíčových schopnostech


Pacienti s Alzheimerem si udrží kognitivní schopnosti a zvýší si sebevědomí, r. 2007

Autoři: Dr. Foare, Sophia´s Gardens, Alzheimer´s disease clinic, Castalnau-le-Lez, Francie
Publikováno: Sophia´s Gardens: AD patients maintain cognitive skills and improve self confidence


Jardins de Sophia je denní lůžkové zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Software HAPPYneuron PRO byl použit v homogenní skupině pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Cvičení trvalo cca. 45 minut denně a zahrnovalo trénink anterográdní epizodické paměti (verbální, vizuální a prostorová dimenze), pozornosti (pracovní paměť, vizuální vnímání ...), řečových funkcí (sémanticko-lexikální ....), vizuálně-prostorové orientace (vizuální diskriminace, mentální rotace ...) a výkonných funkcí (organizování, plánování ...). Pacienti vykazovali po roce péče průměrný zisk 0.12 bodu v testu MMSE, zatímco ostatní pacienti v průměru 3 body ztratili. Léčba se jeví jako efektivní pro uchování stávajících schopností a stabilizaci kognitivní výkonnosti.

Velikost: 47 osob


Stimulace paměti: vědecké přínosy a cvičení, r. 2006

Autor: Bernard Croisile, M.D., Ph.D. et al
Publikováno: Geriatrics Review´2006, France


Stárnutí způsobuje postupné slábnutí kognitivních funkcí. Řada vědeckých prací potvrdila, že kognitivní stimulace má významný pozitivní dopad jak na zachování vysoké kvality kognitivních schopnosti, tak na oddálení nástupu Alzheimerovy choroby. Kognitivní stimulace může pomoci seniorům pochopit proces slábnutí paměti a zlepšit jejich schopnosti. Trénink lze provádět pomocí papírových cvičení nebo pomocí počítače. Popisujeme naše zkušenosti s individuálním interaktivním kognitivním počítačovým tréninkem, jenž obsahuje různé hry k procvičení kognitivních funkcí. Cíl je trojí: zlepšení kognitivního výkonu, přenos těchto schopností do každodenní činnosti a zvýšení sebevědomí. Biologický účinek je pak vytvoření mozkové rezervy a kognitivní rezervy.

Velikost: 39 osob
Výsledky: Uživatelé HAPPYneuronu se v průměru zlepšili o +12% za 18 týdnů


Neurokognitivní terapie depresivních poruch, r. 2009-2011

Autor: Christopher Bowie, Ph.D.; Queen´s University, Kingston, ON, Canada
Publikováno: Poster at Cognitive Remediation Conference


Kognitivní rehabilitace může být účinnou léčbou pro zlepšení neurokognitivních funkcí a může hrát roli při zmírňování afektivních symptomů u jinak rezistentní deprese. Klíčovou výhodou je možnost trénovat doma, celkový čas cvičení věnovaný je úzce spojený se zisky v oblasti paměti, psychomotorické rychlosti či nálady.

Velikost: 40 osob

 Další studie v angličtině naleznete na webu
 www.happy-neuron.com