All

KDO MŮŽE BRAIN JOGGING VYUŽÍT

Pacienti po mozkové příhodě

Mentální a pohybové obtíže způsobené mozkovou příhodou či úrazem hlavy jsou velmi individuální, nicméně mnoho pacientů má následně problémy v oblasti kognitivních funkcí, např. s pamětí, řečí, orientací či koncentrací.

Pacienti po chemoterapii

Chemoterapie negativně ovlivňuje mentální výkonnost v oblasti tzv. kognitivních funkcí. Jsou to funkce klíčového významu pro náš osobní život a jeho kvalitu, ale i pro náš úspěch v práci.

Zaměstnanci

Většina dnešních pracovních pozic je poměrně náročná na pozornost, rychlost a správnost rozhodnutí, sledování více věcí najednou, chápání pokynů či textů, paměť a další schopnosti.

Sportovci

V době, kdy je špička ve všech sportech velmi vyrovnaná, a to zejména ve fyzické přípravě, rozhodují o vítězství i nepatrné rozdíly ve schopnostech hráčů či závodníků.

Řidiči

Pro mladé řidiče, pro řidiče po šedesátce a pro řidiče - profesionály se ve světě před léty objevily pomůcky, které jim dovolují posilovat právě ty schopnosti, jež jsou pro bezpečné řízení auta nezbytné.

Všichni 50+

S rostoucím věkem klesá mentální výkonnost. To je bohužel fakt, který nedokážeme zastavit. Můžeme však využít prevence a mozek trénovat, posilovat a nenechat ho ochabnout. Nejlepší je začít hned po padesátce, až nám bude sedmdesát, budeme rádi, že jsme pro sebe dělali něco užitečného.

Ženy po menopauze

Je známou věcí, že hormonální změny kolem padesátky mají u žen vliv mimo jiné i na mozek. Mezi nejčastější obtíže patří deprese, nespavost, kolísání nálady, bolesti hlavy - a problémy v oblasti kognitivních funkcí, například oslabení paměti.


Ženy na mateřské

Hormonální změny v těhotenství a po porodu mají nezanedbatelný negativní vliv na kognitivní výkonnost.
Děti a studenti

Pracovní paměť je důležitější pro úspěch ve škole než IQ. Jedná se o schopnost udržet v hlavě informaci a v duchu s ní pracovat.