Ženy na mateřské

 

  

 

Navíc pokud rok či dva používáte převážně jen dvojslabičná citoslovce a vaše sociální kontakty se omezují na kojeneckou poradnu a na procházky v parku, má to nezbytně vliv na vaše mentální schopnosti.
Návrat do zaměstnání je pak často velmi nepříjemný - pro vás i pro zaměstnavatele. Brain Jogging je rozhodně nástrojem, jenž umožňuje přinejmenším udržet mentální výkonnost na původní úrovni, spíše ji ještě zlepšit, a to i při poměrně malé intenzitě cvičení, třeba dvakrát či třikrát týdně půl hodiny.

Cíl tréninku

Zlepšení kognitivních funkcí až po snížení rizika kognitivního úpadku.

 

Důležité aspekty kognitivního tréninku  

 
 

Důležitým faktorem je vytrvalost a doba, po kterou ženy různého věku trénují. Z hlediska výsledku je optimální cvičit zhruba třikrát týdně po dobu jedné hodiny tři měsíce.

     
  Supinový (avšak každá žena trénuje individuálně) i individuální.
     
  Ženy různého věku (ženy na mateřské dovolené až po ženy po menopauze)
     
  Paměť, pozornost, slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně prostorová orientace.
     
  Kognitivní trénink je třeba začínat od úrovně, kterou žena zvládne, aby nedocházelo k pocitům frustrace v důsledku opakujícího se neúspěchu; naopak není žádoucí dávat cvičení na příliš lehké úrovni. Ke správnému nastavení počáteční obtížnosti dopomáhá diagnostika kognitivních funkcí, ze kterých je patrná jejich aktuální úroveň.
     
  Trénink kognitivních funkcí může být jedním z kroků, který ženě usnadní vstup na trh práce po mateřské dovolené. U starších žen úspěšný trénink kognitivních funkcí pomáhá preventovat riziko snížení kognitivních schopností a zároveň s tím zvyšuje sebevědomí a sebehodnocení žen po menopauze.