Ženy po menopauze

 

  

 

Globální data ukazují, že například skoro polovinu zákazníků HAPPYneuronu tvoří ženy po padesátce s mírným kognitivním deficitem. Kumulují se u nich často problémy způsobené přechodem, problémy dané prostým stárnutím a problémy psychické, způsobené třeba stresem v zaměstnání v období před důchodem nebo odchodem rodičů. To všechno se může projevit oslabením paměti či pozornosti. HAPPYneuron přináší pomoc a je to moderní, neinvazivní terapie, které se lze věnovat v klidu doma. Přitom nemá naprosto žádné vedlejší účinky a kontraindikace (snad s výjimkou některých těžkých psychických onemocnění), není třeba studovat žádné příbalové letáky.

Cíl tréninku

Zlepšení kognitivních funkcí až po snížení rizika kognitivního úpadku.

 

Důležité aspekty kognitivního tréninku  

 
 

Důležitým faktorem je vytrvalost a doba, po kterou ženy různého věku trénují. Z hlediska výsledku je optimální cvičit zhruba třikrát týdně po dobu jedné hodiny tři měsíce.

     
  Supinový (avšak každá žena trénuje individuálně) i individuální.
     
  Ženy různého věku (ženy na mateřské dovolené až po ženy po menopauze)
     
  Paměť, pozornost, slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně prostorová orientace.
     
  Kognitivní trénink je třeba začínat od úrovně, kterou žena zvládne, aby nedocházelo k pocitům frustrace v důsledku opakujícího se neúspěchu; naopak není žádoucí dávat cvičení na příliš lehké úrovni. Ke správnému nastavení počáteční obtížnosti dopomáhá diagnostika kognitivních funkcí, ze kterých je patrná jejich aktuální úroveň.
     
  U starších žen úspěšný trénink kognitivních funkcí pomáhá preventovat riziko snížení kognitivních schopností a zároveň s tím zvyšuje sebevědomí a sebehodnocení žen po menopauze.