Všichni 50+

 

  Zdraví

 

Myšlení má fyzickou podstatu a v jistém smyslu pro náš mozek platí stejná pravidla, jako pro naše svaly. Nejsme odkázáni jen na to, s čím jsme se narodili, ovlivňujeme schopnosti našeho mozku tím, jak ho namáháme, nebo i tím, co třeba jíme. Podobně i tvrzení, že s věkem člověk hloupne, je asi stejně pravdivé, jako že s věkem člověk nemůže chodit. Někdo nemůže - a někdo uběhne v osmdesáti maraton. My ale nechceme, aby náš mozek běhal maraton. Postačí nám - až nám bude 50, 60 nebo 70 - aby náš mozek podával takový výkon, abychom udrželi krok s mladšími, cítili se dobře v zaměstnání, bezpečně řídili auto, dokázali se až do vysokého věku postarat sami o sebe a nebyli druhým na obtíž. Rozhodně to není samo sebou, ale je to splnitelný cíl. Je to právě učení, celoživotní učení, které má klíčovou roli v udržení dobré kondice našeho mozku a tak i naší plnohodnotné existence. Osud našeho mozku máme nyní poprvé v dějinách do značné míry ve vlastních rukou.

Víme, že náš mozek má trvalou, ani ve vysokém věku nekončící schopnost neuroplasticity a neurogeneze. Neuroplasticita mozku je jeho schopnost měnit se a transformovat. Neurogeneze je schopnost vytvářet nové neurony, mozkové buňky. Z toho plyne, že nejen genetika, ale náš životní styl a naše aktivita hrají podstatnou roli v tom, jak se náš mozek mění a vyvíjía v jakém stavu bude v 50 nebo v 80 letech.

Neexistuje žádný jednoduchý návod na "údržbu mozku". Zdraví našeho mozku zajistíme jedině tak, že budeme brát v úvahu všechny čtyři základní kameny: vhodnou výživu, redukci stresu, fyzické cvičení - a mentální stimulaci, která je hlavním tématem těchto stránek. Protože však ani sebelepší mentální cvičení nenahradí opovrhování zbývajícími zásadami, budeme se částečně věnovat i jim.

Cíl tréninku

Snížení rizika kognitivního úpadku.

 

Důležité aspekty kognitivního tréninku  

 
 

Důležitým faktorem je vytrvalost a doba, po kterou lidé ve věku 50+ trénují. Z hlediska výsledku je optimální cvičit zhruba třikrát týdně po dobu jedné hodiny tři měsíce.

     
  Supinový (avšak každý trénuje individuálně) i individuální.
     
  Lidé ve věku 50+ až po velmi seniorní občany
     
  Paměť, pozornost, slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně prostorová orientace.
     
  Kognitivní trénink je třeba začínat od úrovně, kterou člověk zvládne, aby nedocházelo k pocitům frustrace v důsledku opakujícího se neúspěchu; naopak není žádoucí dávat cvičení na příliš lehké úrovni. Ke správnému nastavení počáteční obtížnosti dopomáhá diagnostika kognitivních funkcí, ze kterých je patrná jejich aktuální úroveň.
     
  Vedlejší efekt úspěšného kognitivního tréninku je zlepšení emocionálního stavu lidí ve věku 50+ a tím i duševní pohody těchto lidí. Posilováním kognitivních funkcí mohou senioři zlepšit svou pohyblivost, pozornost a koncentraci a tedy i své bezpečí.