Sportovci

 

  Být nejlepší

 

 

O zlomek sekundy rychlejší reakce, lepší schopnost sledovat více věcí najednou, rychlejší schopnost se rozhodnout. Tedy mentální schopnosti. Tyto schopnosti lze nyní trénovat pomocí počítače, a to poměrně jednoduše a efektivně. Proto se různé sportovní svazy rozhodly investovat značné prostředky do vývoje tréninkových nástrojů, jejichž smyslem je zvyšování některých dílčích dovedností hráčů. Není to v principu nic jiného, než trénink určitých kognitivních funkcí - pozornosti, rychlosti reakce, prostorové orientace, logického myšlení a rozhodování. Již dnes existuje software pro basketbalisty či hokejisty, jenž má zlepšovat jejich mentální výkonnost.


HAPPYneuron není zaměřený na hokejisty či basketbalisty, je to univerzální cvičební pomůcka pro základní kognitivní funkce. Protože ale základem každého takového tréninku je zrychlení myšlení, zpřesnění rozhodování, zlepšení pozornosti a prostorové orientace či zkrácení reakční doby, což jsou všechno prvky, které HAPPYneuron obsahuje, je zřejmé, že kdo nemá milión dolarů na vývoj specializovaného tréninkového softwaru, může prakticky - pravděpodobně s podobným efektem - použít ten náš.

Cíl tréninku

Rozvoj mentálních schopností. Zrychlení myšlení, zpřesnění rozhodování, zlepšení pozornosti a prostorové orientace či zkrácení reakční doby

 

Důležité aspekty kognitivního tréninku  

 
 

Důležitým faktorem je vytrvalost a doba, po kterou sportovec trénuje. Z hlediska výsledku je optimální cvičit zhruba třikrát týdně po dobu jedné hodiny tři měsíce.

     
  Supinový (avšak každý trénuje individuálně) i individuální.
     
  Vhodné pro sportovce každého věku. 
     
  Pozornost a soustředění (věnovat pozornost všemu, co se při hře děje), rychlost myšlení (rychlé reakce), schopnost pochopení informací, exekutivní funkce - schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování, vizuálně prostorová orientace, paměť (schopnost vyhodnotit nové situace na základě předchozích zkušeností) jazyk a řečové funkce.
     
  Kognitivní trénink je třeba začínat od úrovně, kterou sportovec zvládne, aby nedocházelo k pocitům frustrace v důsledku opakujícího se neúspěchu; naopak není žádoucí dávat cvičení na příliš lehké úrovni. Ke správnému nastavení počáteční obtížnosti dopomáhá diagnostika kognitivních funkcí, ze kterých je patrná jejich aktuální úroveň.
     
  V době, kdy je špička ve všech sportech velmi vyrovnaná, a to zejména ve fyzické přípravě, rozhodují o vítězství i nepatrné rozdíly ve schopnostech hráčů či závodníků. Trénink kognitivních funkcí může pomoci k tomu, aby reakce sportovce byly o zlomek sekundy rychlejší, zlepšila se jeho orientace a byl rychlejší v rozhodování.